Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden GentFit Personal raining & coaching.

Artikel 1,

aard van de overeenkomst. U gaat een overeenkomst aan met GentFit voor een periode, dan wel aantal sessies zoals vermeld op de overeenkomst. U huurt de Personal trainer in voor het geven van trainingsadviezen, voedingsadviezen, samenstellen van een trainingsschema en het begeleiden van dit schema. Het inplannen van de sessies, verplaatsen en/of annuleren van de geplande sessies dient u met de Personal trainer te doen. Bij annuleren wordt direct of anders z.s.m. een nieuwe sessie ingepland.

Artikel 2,

aansprakelijkheid. U gaat een overeenkomst aan waarbij fysieke inspanning levert. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van diverse apparatuur en installaties, welke door Gentfit gecontroleerd zijn. U bevestigt dat u in goede lichamelijke conditie verkeert en geen medische indicaties of medicatie gebruikt, welke de deelname aan het programma kan beperken. Met het oog op deelname aan het programma, ontheft u Gentfit Personal Training van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma, dan wel uit het gebruik van de gebruikte apparatuur en installaties. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van de Personal trainer van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Dit advies kunt u inwinnen bij uw eigen huisarts. Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen n.a.v. uw deelname aan het programma. U ontheft Gentfit van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen en -scheuren, breuken, warmtestuwing, letsel aan knie/ onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de apparatuur en installaties, ongeacht de fout. U hebt er zelf voor gekozen om een eventuele trainingstest uit te laten voeren door Gentfit. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op elk gewenst moment laten stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens testen. U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheid of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden. U erkent dat het melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de Personal trainer die de test uitvoert wordt gevraagd. Gentfit Personal Training verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 3,

prijzen, betalingen en lidmaatschap. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Gentfit Personal Training niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat voorafgaande betaling vereist is voor het blokken van sessies van de eigenlijke trainingen. Trainingen dien per vooruitbetaling aan Gentfit te worden voldaan. Hiervoor zal Gentfit 1 of meerdere facturen doen toekomen. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid. U begrijpt dat Gentfit het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beindigen zonder terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. De keuze van de trainingslocatie gaat altijd in overleg met de Personal trainer, voorafgaande aan de sessie. Eventuele extra kosten welke hieruit voorvloeien zoals reiskosten, materiaal-, installatie- en zaalhuur kunnen extra in rekening worden gebracht. De verrekening hiervan zal altijd na de sessie plaatsvinden, echter wel binnen 10 werkdagen na de sessie. U begrijpt dat als de sessie ongeacht de reden niet is doorgegaan, deze kosten op u kunnen worden verhaald.

Artikel 4,

annuleringen of te laat komen. U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uur van tevoren moeten worden gemeld. Annuleringen moeten altijd telefonisch worden gedaan op het telefoonnummer dat de Personal trainer aan u heeft gegeven. Bij geen gehoord dient u altijd de voicemail in te spreken, deze zal de datum/tijd registreren, of per email gericht aan Gentfit. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw personal training afspraken bij te wonen zoals deze zijn gepland. U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertraging.

Gentfit Personal training - 9000 Gent - +32474790267 - info@gentfit.be - Be 0891.410.303